संस्कृति किन पढ्‌ने?

  • 2022-09-25 10:00:51

                     डेस्क  

* आफ्नो परम्परा, संस्कृति, संस्कारले युक्त जीवन जिउनका लागि।

* विकृत मानसिकता एवं कुसंस्कारहरूबाट बाँच्नका लागि।

* बिना अनुवाद संस्कृत वाङ्गमयको बोध गर्नका लागि।

* सुख, शान्ति, समृद्धिमय जीवनयापन गर्नका लागि।

* एकताको माला गुथी समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि।

* सामाजिक भेदभाव (छुवा-छुत, उच-नीच, धनी-गरीब आदि भेदबुद्धि) निवारणका लागि। 

* स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारणका लागि।

* पुरुषार्थ चतुष्टय (धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष) प्राप्ति का लागि।

* संस्कृत वाङ्गमय (गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, पुराण आदि) राम्ररी बुझ्नका लागि।

* चिकित्सा, योग, दर्शन, ज्योतिष, वेदान्तादि विषयहरूलाई सरलता पूर्वक बोध गर्नका लागि।

* मस्तिष्क विकासका लागि।

* धार्मिक अनुष्ठानका समय अर्थ बोधगरी पूजा-पाठ गर्नका लागि।

* विज्ञान र संस्कृत वाङ्गमय (भौतिकवाद र आध्यात्मिकवाद)-को घनिष्ट सम्बन्ध बुझ्नका लागि।

* समृद्धि, आत्मोन्नति, भौतिक, नैतिक, दार्शनिक, चौतर्फी, आध्यात्मिक विकासका लागि। 

* संस्कृत बुझी दैनिक व्यवहारमा ल्याउनका लागि।

* आफ्नो मातृभाषा प्रभावित, सुन्दर एवं शुद्धताका साथ बोल्नका लागि।

* सर्व ज्ञानभण्डार वृद्धिका लागि।

* सम्पूर्ण क्षेत्रमा यश प्राप्ति का लागि

* प्रबन्ध निपूर्णता, नायकत्व गुण प्राप्तिका लागि। 

 

श्री त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठको पक्षमा

महेशमारी चम्पासरी, सिलगढ़ी-734003

सम्पर्क - 9832054702, 9564918633, 9832033394

 

अन्य लेखहरू

ज्वानो 
  • 2022-09-26 11:03:53