निबन्ध लेखहरू

पवित्रतम र महत्तम देववाणी (संस्कृत भाषा)-प्रति उपेक्षा अनि तिरस्कार किन?

  • 2022-01-16 01:24:08

- लक्ष्योम ‘सच्चिदानन्द’ हो, यो हाम्रो त्यही नै अत्यन्त पवित्रतम, महत्तम एवं वृहत्तम उपभहाद्वीप आयोवर्त (भनुतृभूमि) हो जहा सत्ययुग, त्र