ब्याक्तित्व विषेश लेखहरू

‘पहाड़ी अथक हिरणी-सरस्वती’

  • 2022-01-17 11:09:31

- बीरेन्द्र अब्जस आँटे के हुँदैन र? तर हुन पर्छ आफैमा आत्म-विश्वास, जोश-जाँगर, साहस, धैर्य र परिश्रम। हो, यहीं त थियो सरस्वतीसँग। टिस्टा भेल्ली