आध्यात्मिक चिन्तन लेखहरू

आध्यात्मिक चिन्तन

  • 2022-01-17 10:40:13

हिंसा महापाप हो। आस्तिक हामीहरूले पाप या अधर्म नगरौं। मायाको प्रवाहको विरूद्ध दिशा भक्ति मार्ग हो। यो विश्व ब्रह्माण्डमा मिथ्या मायाले नछोएको कोही